Tweede graad


Derde en vierde middelbaar op De Frères

In de tweede graad bieden we Economische Wetenschappen, Humane Wetenschappen, Latijn, Moderne Talen en Natuurwetenschappen aan. Elke leerling kiest ook één of twee verbredende keuzevakken, over de verschillende studierichtingen heen.

Keuzevakken

In de keuzevakken verbreed je op een praktijkgerichte, proefondervindelijke en eigentijdse manier je kennis van een bepaald domein dat jou boeit. Leerlingen die een talent voor talen (willen) hebben, kunnen in taallab hun spreekvaardigheid inoefenen door bijvoorbeeld een podcast te maken. Ben je gefascineerd door wetenschappen? Leer dan in het wetenschapslab hoe je een regenboogcocktail op basis van massadichtheid maakt, of voer een onderzoek naar spinnen in de stad. Wil je meer weten over financiële markten en ondernemen? In econolab komen verschillende actuele en economische thema’s aan bod. In huma leer je aan de hand van sociale en politieke topics debatteren, argumenteren en kritisch reflecteren. In het vierde jaar kan je bovendien een extra uur sport kiezen.


CLIL in de tweede graad

In de tweede graad is er ook een CLIL-aanbod. CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’. Dat betekent dat zaakvakken in een moderne vreemde taal worden onderwezen. Bij ons op school kun je ervoor kiezen om aardrijkskunde en informatica (3e jaar) en geschiedenis (4e jaar) in het Engels te volgen. Op die manier versterk je je taalcompetenties, een belangrijke troef in het hoger onderwijs en in het beroepsleven.

Begeleiding

Heb je nood aan extra begeleiding voor Frans of wiskunde? Dan kan je in de tweede graad bij de coaching terecht. Je leervaardigheden aanscherpen kan tijdens de leerateliers. 

Coaching en begeleiding

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. Je kan toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.