Banner coaching

Voel je goed op onze school dankzij coaching en begeleiding

Als leerling moet je je goed voelen op De Frères. Net daarom besteden veel aandacht aan een warm onthaal, sociale vorming en het uitbouwen van stevige vriendschappen.

Gaat het wat moeilijker? Dan bieden onze leerlingenbegeleiders en coaches een luisterend oor. Daarnaast mogen we ook rekenen op de expertise van Vrij CLB De Havens, waar we een nauwe samenwerking mee hebben.

Coaching en begeleiding

 • Wat doen de leerlingencoaches van SFX?

  Elke leerlingengroep heeft een eigen coach, jouw eerste aanspreekpunt. Tijdens het schooljaar organiseren we enkele coachmomenten waar we thema’s als verbinding, welbevinden, klasdynamiek, examenplanning en studietips bespreken. Daarnaast heb je ook een tweejaarlijks individueel leerlingcontact. Ten slotte bespreek je na elke examenperiode samen met de coach je rapport.

 • En waarvoor kan je bij de leerlingenbegeleiding terecht?

  Leerlingen met leer- of socio-emotionele problemen kunnen op de leerlingenbegeleiders vertrouwen. Met Frank Bosschaert voor de 1ste graad, Sien Deloof voor de 2de en Pieter Blondeel voor de 3de graad staat een sterk team paraat. Ze overleggen wekelijks met het CLB, de graadcoördinatoren en de directie om de zorgwerking op leerling-, klas- en schoolniveau uit te werken, op te volgen en bij te sturen.


  Hoe gaan we te werk?

  Binnen elke graad en klas willen we zoveel mogelijk differentiëren. Baat bij meer uitdaging of ondersteuning? Dan zoeken de leerkrachten samen met jou naar de beste oplossing.

  Elke week train je als leerling uit het eerste jaar een aantal sociale vaardigheden en specifiekere leervaardigheden. Denk aan het opmaken van een studieplanning, een efficiënte studiemethode hanteren of leren omgaan met stressmomenten. Heb je daarbij een helpende hand nodig? Klop eens aan bij leerlingenbegeleider Frank!

  Zit je in de tweede graad? Dan leg je de LEMO-test af. Die wetenschappelijk onderbouwde zelfreflectietest geeft een beeld van de leercompetenties en motivatiekenmerken van elke leerling. Tijdens het eerste leerlingencontact met de titularis bespreek je de resultaten.

  Dankzij de LEMO-test kunnen we zeer gericht je leervaardigheden versterken. Dat doen we tijdens de leerateliers. Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt voor Frans of wiskunde, ben je welkom bij de coach van die vakken.

  In het vijfde jaar bereiden we je voor op het zesde en het hoger onderwijs. Vaardigheden als bronvermelding en hoe je wetenschappelijke teksten verwerkt komen aan bod. In het zesde zal je die kennis nodig hebben tijdens de onderzoekscompetenties. Ook in de derde graad mag je steeds aansluiten bij de leerateliers.

  Samen met de andere teamleden wakkert de leerlingenbegeleiding je sociale vaardigheden aan. Het doel is dat je je sterker voelt, gezonde keuzes leert maken en risico’s kan inschatten.

  Daarnaast organiseren we ook tal van initiatieven waarbij sociale vaardigheden, samenwerking, groepsgeest en verantwoordelijkheid een grote rol spelen.

  Leerlingen met socio-emotionele problemen vinden een vertrouwenspersoon in de leerlingenbegeleiders. Iedereen verliest wel eens de pedalen, zit nu en dan eens in de knoop met z’n gevoelens of botst met een andere leerling. Daarom zoeken de leerlingenbegeleiders samen met jou en je ouders naar hulp en een oplossing.

 • Studiekeuzetrajectbegeleiding

  De juiste studierichting kiezen bij de overstap naar de tweede of derde graad en hoger onderwijs is belangrijk, maar ook niet altijd even eenvoudig. Om je daarbij te helpen, werkt De Frères met een stappenplan. De klassenraad, graadcoördinator, leerlingenbegeleider leerkrachten en CLB- medewerker begeleiden het studiekeuzetraject van elke leerling.

 • Ondersteuning, remediëring en uitdaging op maat van elke leerling

  De leerlingenbegeleiding overlegt met leerkrachten en anderen om zo een beeld te vormen over de ontwikkeling en vordering van elke leerling. Wat zijn je sterktes? Waar loopt het minder goed? We zoomen in op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of zij die meer uitdagingen vragen.


  De oplossingsgerichte, pedagogische aanpak van onze middelbare school

  Samen zoeken we naar oplossingen en aanpassingen zodat leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ADD of ASS binnen de gewone klaswerking kunnen functioneren en groeien. Is dat nodig, dan werken we een begeleiding- of handelingsplan uit dat alle hulpmaatregelen bundelt. Ook leerlingen die meer uitdagingen nodig hebben kunnen zo’n plan aanvragen.

  Heb je dyslexie? Dan mag je tijdens de examens werken met een laptop voorzien van voorleesfunctie SPRINT+.

  Sommige leerlingen pikken met een minimum aan inspanning de leerstof op. Maar, dat betekent niet dat deze leerlingen de juiste leer- of studievaardigheden hebben ontwikkeld. Om hen daarbij te ondersteunen, starten we een project op basis van de interesses op. Tijdens een of meerdere lesuren werk je dan aan een individueel project. Dankzij een logboek houden leerkrachten en ouders de vorderingen bij en kunnen ze de leerling aanmoedigen.

  Ten slotte word je als ouder steeds bij de begeleiding betrokken. We bespreken de vorderingen van je kind tijdens de oudercontacten of nodigen je uit voor een individueel gesprek.

Op De Frères staan we niet alleen met coaching en begeleiding voor je klaar, maar ook met kwaliteitsvol onderwijs. We vertellen je graag meer over al onze studierichtingen en vakken.

studeren op De Frères

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. Je kan toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.