Inschrijven


Uw zoon of dochter aanmelden en inschrijven voor 1A

Maakt jouw kind volgend jaar de overstap naar het secundair onderwijs? In Brugge werken de secundaire scholen in het eerste jaar met een digitaal aanmeldsysteem. Hieronder kan je lezen hoe dit werkt. Mocht je hier omtrent nog vragen hebben dan kun je steeds terecht in het schoolsecretariaat of bij de medewerkers van het CLB.


Eerst aanmelden, daarna inschrijven

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving!


Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 1. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 2. We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.
 3. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.


Hoe kan ik aanmelden?


LOP schema

Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt binnen de aanmeldingsperiode speelt geen rol voor de rangschikking. Het is wel aangeraden om voor meerdere scholen van voorkeur aan te melden, dit vergroot de kans op een toewijzing.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer of smartphone met internet.
 • Je elektronische identiteitskaart
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van jouw kind.
 • Het rijksregisternummer van jouw kind (11 cijfers).
 • Indien jouw kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid.


Zit er een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel?

Ook dan moet je jouw kind aanmelden tussen 25 maart 2024 (10.00 uur) en 19 april 2024 (20.00 uur). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Jouw kind zal wel met voorrang geordend worden.


Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Raadpleeg hiervoor de website van de school. Vanaf 15 maart 2024 kan je de vrije plaatsen ook terugvinden op de website van het LOP Brugge-Blankenberge secundair.


Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang.

De computer verdeelt de overige plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. We adviseren dan ook om meerdere voorkeurscholen op te geven bij de aanmelding van jouw kind.

Ten laatste op 13 mei 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Jouw kind krijgt een toewijzing in de school van eerste voorkeur: Je mag jouw kind inschrijven. We nodigen je hiervoor persoonlijk uit op onze school.
 2. Jouw kind krijgt een toewijzing in een school van een tweede, derde of … keuze: Je mag jouw kind inschrijven in deze school en jouw kind staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.
 3. Jouw kind krijgt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst bij alle scholen waarvoor je jouw kind aanmeldde. Komt er daarna een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 7 oktober 2024).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.


Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?

Vanaf 14 mei 2024 (10.00 uur) kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Ga zeker eens naar de website van het LOP Brugge-Blankenberge secundair om de vrije plaatsen in onze school te raadplegen.


Heb je hulp nodig met aanmelden?

Kom zeker langs op onze school, we helpen je graag verder met het aanmelden.


Heb je nog vragen?

CONTACTEER ONS

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. Je kan toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.