Banner visie


De Frères: secundaire school waar respect, zorgzaamheid en verbondenheid centraal staan

Respect, zorgzaamheid en verbondenheid. Het zijn al onze kernwaarden sinds de stichting van De Frères door de Broeders Xaverianen. Een traditie waar we trots op zijn, waar we al onze leerlingen, leerkrachten en medewerkers in laten delen.

Visie

Kwaliteitsvol onderwijs in een positieve sfeer

Daarnaast staan we bij De Frères ook voor christelijk geïnspireerd, kwaliteitsvol aso-onderwijs, met aandacht en zorg voor de individuele ontwikkeling van elke leerling. Daar werken we elke dag op een gestructureerde manier aan, in een positieve sfeer en met een open geest. Zo creëren we een veilige omgeving waar we doelgericht samenwerken. 

We geloven dat leerlingen en medewerkers samen voor een constructieve leer-, werk- en leefsfeer zorgen. We willen jou, als leerling, vormen tot sociaal geëngageerde, ruimdenkende, positief kritische en weerbare jongeren. Niet alleen klaar voor het hoger onderwijs, maar ook voor de wereld daarna.

Concordia res parvae crescunt!

Respect, zorgzaamheid en verbondenheid. Je vindt de kernwaarden ook terug in onze spreuk ‘concordia res parvae crescunt’. Je kan het vertalen als ‘het kleine groeit waar eendracht bloeit’. Het is die geest van concordia, van samen aanpakken en samenwerken in een positieve sfeer, die het meest onvatbare én tegelijk het meest eigene aan De Frères is. Welkom!

Bovenstaande visie realiseren we door kwalitatief hoogstaand onderwijs hand in hand te laten gaan met aandacht voor persoonlijk welbevinden van onze leerlingen. We bieden stevig onderbouwde studierichtingen aan die grondig voorbereiden op het hoger onderwijs. Per graad bieden we keuzevakken aan en kunnen leerlingen volgens eigen talenten en interesses hun studiepakket aanvullen.

Onze klascoaches zorgen mee voor een goede klassfeer waar in vertrouwen geleerd en samengewerkt wordt. 

We ambiëren om onze unieke ligging, in hartje Brugge, maximaal te benutten en waar mogelijk in interactie te gaan met de stad en zijn opportuniteiten.

Maak kennis met vele leerkrachten, begeleiders en medewerkers van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut! We kijken er alvast naar uit je te ontmoeten.

wie is wie

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. Je kan toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.