STEM, SEI of Klassieke Studiën?                                                                                
De Frères zet in op talent, meteen al vanaf het 1ste jaar!

Studieaanbod Infobrochure Schoolreglement 2018-2019 Inschrijvingen
'Frères Reünie' & 'Praatcafé'
Meer info

De Frères is een school met een ASO-bovenbouw in het hartje van de historische stad Brugge. Wij bieden algemeen vormend onderwijs aan, dat de leerlingen voorbereidt op hogere studies, aan de hogeschool of aan de universiteit.

 

Waar staan we voor?

Warme school

In de Frères kan je rekenen op een bijzonder warm en gedreven team van leerkrachten, directie en ondersteunend personeel. We zorgen samen voor een positieve werk- leer- en leefsfeer.

Talentgericht onderwijs

In de Frères kan je al vanaf het eerste jaar inzetten op je talent. Je hebt de keuze tussen STEM, SEI en klassieke studiën. Na het eerste jaar kan je nog steeds alle kanten uit. Enkel wie geen klassieke studiën volgde, kan nadien geen Latijn meer volgen.

Zorg op maat

In de Frères is er per graad een leerlingenbegeleider. Samen met de vakleerkrachten zorgen zij voor ondersteuning of uitdaging waar nodig. Leerlingen met emotionele, leer- of gedragsproblemen kunnen rekenen op hun professionele begeleiding.

Kalender

2018

Oktober 2018

Woensdag 24/10

Infosessie fietsveiligheid 1F, 1G en 1H
Infosessie fietsveiligheid 1D en 1E

Donderdag 25/10

Infosessie fietsveiligheid 1A, 1B en 1C
Raad middenkader
oudercontact 1 tot 6

Vrijdag 26/10

Soundfactory 2B en 2C
Schrijf ze vrij-dag

Zaterdag 27/10

Herfstvakantie (tot 05/11/2018)

Maandag 29/10

CLB open (tot 01/11/2018)

November 2018

Maandag 05/11

Preventieve fietscontrole eerste graad
LOC
info clb 6A, 6C, 6E

Dinsdag 06/11

Bezoek Parlement 6HW (tot 07/11/2018)
onderzoeksnamiddag oc wet
Mini-onderneming : startvergadering

Woensdag 07/11

KRAS-vergadering op school
Nascholing Sint-Donaas

Donderdag 08/11

Boekenbeurs 1ste jaar

Zondag 11/11

Wapenstilstand (tot 12/11/2018)
Jaarlijkse feestviering SFX Speelschaar

Maandag 12/11

info clb 6B, 6D
Pedagogische Raad
Pedagogische Raad
Personeelsvergadering

Dinsdag 13/11

Digitaal bewust leven (4de jaar)
toneel 6de jaar

Woensdag 14/11

Voorstelling cyberpesten tweede jaar (tot 15/11/2018)
Voorstelling 'Een robbertje (cyber)pesten' tweede jaar
chemie olympiade

Donderdag 15/11

Raad middenkader

Maandag 19/11

Freres for Life (tot 24/11/2018)
CPBW
CPBW

Woensdag 21/11

start sperperiode derde graad (tot 22/11/2018)
indienen punten DW (tot 22/11/2018)
Ouderraad

Donderdag 22/11

Raad middenkader

Vrijdag 23/11

DW1 derde graad (tot 24/11/2018)
Bekijk de gehele kalender