Begeleiding

Leervaardigheden 1ste graad: LEVA (1 uur per week) en LEVA+

Wekelijks trainen eerstejaars een aantal specifieke leervaardigheden zoals het opmaken van een studieplanning, het hanteren van een efficiënte studiemethode, het zoeken naar een goede werkhouding.

Leerlingen die hiervoor extra ondersteuning nodig hebben, kunnen aansluiten bij LEVA+ waarbij meer individueel of in kleine groepjes wordt gewerkt. Deze sessie gaat door na de lesuren.

Leervaardigheden 2de graad: LEMO/ Leerateliers/ studie/-coaching

De leerlingen van de 2de en de 3de graad leggen in november de LEMO-test af. Deze test is een wetenschappelijk onderbouwde zelfreflectietest die een beeld geeft van de leercompetenties en de motivatiekenmerken van elke leerling. Om de werkpunten uit de LEMO-test aan te pakken organiseren we wekelijks leerateliers.

Leerlingen van de 2de en 3de  graad die extra begeleiding willen voor de vakken Frans en/of wiskunde kunnen terecht bij de coach. Die vakleerkracht oefent bepaalde leerinhouden opnieuw in met de leerling.

Competentietraining en onderzoekscompetenties 3de graad / vrije studie

In het 5de jaar trainen we wekelijks de vaardigheden die in het 6de jaar verder worden uitgediept in het vak ‘onderzoekscompetentie’.

Voor leerlingen van de derde graad bieden we ook 'de vrije studie' aan. Leerlingen die over de nodige maturiteit beschikken studeren samen in kleine groepjes in klaslokalen.

Studiekeuzebegeleiding Overstap graad 1 naar 2 overstap graad 2 naar 3

De klassenraad stuurt in samenwerking met de CLB-medewerker het studiekeuzetraject van elke leerling.

Daarnaast organiseert de school infomomenten voor de leerlingen en de ouders waarbij de specifieke studierichtingen worden toegelicht.

Sociale vaardigheden

In het 1ste jaar wordt het trainen van sociale vaardigheden mee opgenomen in het lesuur LEVA (1 uur per week). Om deze doelstellingen te bereiken gebruiken we een waaier aan werkvormen en activiteiten: kringgesprekken, energizers, activiteiten in spelvorm, ... Op die manier stimuleren we ook de groepsgeest binnen de klas. Tijdens de eerste weken van het schooljaar leggen we de nadruk op het welbevinden van de leerlingen binnen de nieuwe school en het leren kennen van de klasgenoten.

Tijdens het schooljaar worden initiatieven genomen waarbij sociale vaardigheden, samenwerking, groepsgeest en verantwoordelijkheid een grote rol spelen zoals het project van de Gouden Camera in de 3de graad.

Specifiek voor de derdejaars staat een dag relationele en seksuele vorming op het programma.

Zorg op maat

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van voorleessoftware (Sprint+). De leerlingen worden hierbij op weg geholpen en begeleid.

Indien nodig krijgen leerlingen extra tijd voor toetsen en examens. We organiseren een tijdsklas tijdens de examens..

Voor complexere zorgvragen stellen we individuele handelingsplannen op. Deze worden opgemaakt in overleg met alle participanten. We vragen ook aan de leerling zelf wat hem/haar vooruit kan helpen.

Daarnaast zet de school in op expertise omtrent binnenklasdifferentiatie en sterk- en hoogbegaafdheid.

Individuele trajecten

In de derde graad kunnen leerlingen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte een individueel traject volgen. 

Dit individueel traject vertrekt steeds vanuit een zorgvraag, gesteld door de leerling en zijn/haar ouders. De begeleidende, bijzondere klassenraad beslist of op de zorgvraag kan worden ingegaan.

 

Wenst u nog meer informatie over hoe we de zorg en de begeleiding van onze leerlingen in de school aanpakken?

Leerlingenbegeleiding in onze school.pdf
Infoavonden: Naar het 1ste middelbaar: donderdag 8 februari 2018 (19.00 uur) - Naar de 2de graad: maandag 19 februari 2018 (19.00 uur) - Naar de 3de graad: dinsdag 20 februari 2018 (19.00 uur) / Open dag: zaterdag 21 april 2018
Meer info