Naar het middelbaar...

 

 

 

 

STEM, SEI of Klassieke Studiën?
De Frères zet in op talent, meteen al vanaf het 1ste jaar!

Studieaanbod Infobrochure Schoolreglement 2017-2018 Infoavonden
Infoavonden: Naar het 1ste middelbaar: donderdag 8 februari 2018 - Naar de 2de graad: maandag 19 februari 2018 - Naar de 3de graad: dinsdag 20 februari 2018 / Open dag: zaterdag 21 april 2018
Meer info

De Frères is een school met een ASO-bovenbouw in het hartje van de historische stad Brugge. Wij bieden algemeen vormend onderwijs aan, dat de leerlingen voorbereidt op hogere studies, aan de hogeschool of aan de universiteit.

 

Volgend schooljaar starten we met CLIL in de 3de graad. CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Dit betekent dat een zaakvak zoals geschiedenis in een moderne vreemde taal gegeven wordt.

Meer info over CLIL

Waar staan we voor?

Warme school

In de Frères kan je rekenen op een bijzonder warm en gedreven team van leerkrachten, directie en ondersteunend personeel. We zorgen samen voor een positieve werk- leer- en leefsfeer.

Talentgericht onderwijs

In de Frères kan je al vanaf het eerste jaar inzetten op je talent. Je hebt de keuze tussen STEM, SEI en klassieke studiën. Na het eerste jaar kan je nog steeds alle kanten uit. Enkel wie geen klassieke studiën volgde, kan nadien geen Latijn meer volgen.

Zorg op maat

In de Frères is er per graad een leerlingenbegeleider. Samen met de vakleerkrachten zorgen zij voor ondersteuning of uitdaging waar nodig. Leerlingen met emotionele, leer- of gedragsproblemen kunnen rekenen op hun professionele begeleiding.

Kalender

2017

December 2017

Maandag 18/12

CPBW

Dinsdag 19/12

einde examens 2de graad (tot 20/12/2017)
Einde examenperiode eerste graad (tot 20/12/2017)

Woensdag 20/12

begeleidende klassenraden 6de jaar (tot 21/12/2017)
Begeleidende klassenraden 3de jaar
Begeleidende klassenraden tweede jaar

Donderdag 21/12

begeleidende klassenraden 5de jaar (tot 22/12/2017)
Begeleidende klassenraden 4de jaar
Begeleidende klassenraden eerste jaar

Vrijdag 22/12

Kerstbezinning 6de jaar
Kerstbezinning 5de jaar
Kerstbezinning 4de jaar
Kerstbezinning 4de jaar
Kerstbezinning 3de jaar
Kerstbezinning 3de jaar
Kerstbezinning 2de jaar en inkijken rapport
Kerstbezinning 2de jaar
Kerstbezinning 1ste jaar en inkijken rapport
Kerstbezinning 1ste jaar
Oudercontact

Zaterdag 23/12

Kerstvakantie (tot 08/01/2018)

Woensdag 27/12

School open

2018

Januari 2018

Vrijdag 05/01

School open

Maandag 08/01

LOC
Pedagogische Raad

Dinsdag 09/01

Oe ist?
Auteurslezing 2C, 2D, 2E
Auteurslezing 2A, 2B

Woensdag 10/01

Auteurslezing 2A, 2C en 2E
Auteurslezing 2B en 2D

Donderdag 11/01

Inschrijving middagactiviteiten
Raad Middenkader

Vrijdag 12/01

MST 3A
nieuwjaarsreceptie

Maandag 15/01

uitstap zesdejaars Breendonk en Dossinkazerne (tot 16/01/2018)
bezinning vijfde jaar (tot 16/01/2018)
Olympiade Latijn 2A
Startvergadering studiekeuzebegeleiding tweede jaar
CPBW
Pedagogische Raad

Dinsdag 16/01

didactische uitstap 5HW (tot 17/01/2018)

Woensdag 17/01

eerste ronde Wiskunde Olympiade
Bekijk de gehele kalender